Օլիմպիա Գեղամյան

This post is also available in: English

«Թափոնների կառավարում Հայաստանում» ծրագրի փորձագետ

Օլիմպիա Գեղամյանը բնապահպանական իրավաբան է` մարդու իրավունքների և բնապահպանության գիտությունների թեկնածու: Նա թվով 10 հոդվածների և հրապարակումների հեղինակ է, որոնք վերաբերում են մարդու իրավունքների և բնապահպանական տարբեր բնագավառներին: Օլիմպիան եղել է Բնապահպանության շահերի պաշտպանության կենտրոնի (ԲՇՊԿ) ակտիվ անդամ՝ 1998 թվականին հիմնադրվելուց անմիջապես հետո: Օլիմպիան իր աշխատանքային զբաղվածության ընթացքում ակտիվորեն նպաստել է օրենսդրական բարեփոխումների ներդրմանը և իրականացմանը՝ ուղղված բնապահպանական խնդիրների լուծման որոշումների կայացման մեխանիզմների բարելավմանը, ինչպես նաև դրանցում հասարակության մասնակցությանը, շրջակա միջավայրի հարցերով հանրային իրազեկության բարձրացման և ջրային իրավունքների խթանմանը: Ներկայումս ԱՄՆ ՄԶԳ- ի և ՄԱԶԾ-ի կողմից ֆինանսավորվող մի քանի ծրագրերում հանդես է գալիս որպես օրենսդիր փորձագետ:

Օլիմպիա Գեղամյանը Երևանի պետական ​​համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի Բնապահպանական իրավունքի դասախոս է: Նա Հայաստանի ֆրանսիական համալսարանում, ինչպես նաև Հայաստանի արդարադատության ակադեմիայում  դասախոս է: Օլիմպիան ունի Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի բակալավրի և մագիստրոսի կոչում, որտեղ պաշտպանել է թեզը «Մարդու բնապահպանական իրավունքը Հայաստանում» թեմայով: